POLAND

Kops Method®

Kops Method® to wyjątkowa i kompleksowa metoda diagnostyczna dla dzieci i dorosłych. Metoda, która umożliwia rozpoznanie, zanalizowanie i opisanie rzeczywistych przyczyn stanu psychicznego i sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się dziecko lub dorosły. Jest ona bardzo szybka i precyzyjna. Daje natychmiastowe wyniki diagnostyczne i wskazuje konkretne kroki do rozwiązywania problemów. Szybko i łatwo wykaże na przykład korelacje między przyczyną konkretnego zachowania dziecka czy dorosłego, a  relacjami w rodzinie. Pozwala rozpoznać prawdziwy stan rzeczy, odkryć podświadome procesy, które ograniczają nasz rozwój.

Metoda Kops Method® jest wykorzystywana przez psychologów, lekarzy, pedagogów i innych specjalistów. Aktualnie wyszkoleni lektorzy tej metody działają nie tylko w Czechach, ale także na Słowacji, w Polsce, w Niemczech, Kanadzie, Belgii i we Francji. Oprócz Czech i Słowacji metoda ta działa pod marką Kops Method.

Doświadczenia, które zdobyliśmy przy opracowywaniu tej metody, a szczególnie w trakcie jej stosowania, stały się podstawą do powstania cyklu książek o Tygrysie, które cieszą się niezwykłym zainteresowaniem czytelników.

Kops Method® dla dzieci

Kops Method® dla dzieci

zapewnia szybką i skuteczną pomoc rodzicom i ich dzieciom. Diagnozuje całą gamę problemów i od razu dostarcza konkretnej instrukcji do ich rozwiązania. Ujawnia i eliminuje przyczyny nieprawidłowej komunikacji. Jest wyjątkowym narzędziem do zrozumienia świata dziecka, jego postrzegania problemów i konfliktów, których doświadcza, ale nie potrafi wyrazić. 

Kops Method® dla dzieci jest doskonałą pomocą dla rodziców w wielu dziedzinach życia codziennego, a także pomaga bardzo skutecznie i sprawnie w rozwiązywaniu problemów z nadpobudliwością i różnymi objawami ADHD. Jest bardzo cenna nie tylko przy zajmowaniu się bieżącymi problemami, ale stanowi także istotną pomoc w zapobieganiu przyszłym konfliktom i trudnościom. Może ona na przykład już w wieku przedszkolnym ujawnić podatność na różnego rodzaju uzależnienia w późniejszym wieku.

Kops Method ® dla dzieci jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 lat. Podczas badania dziecko maluje i rozmawia, biorąc udział w procesie zgodnym z opracowaną metodą. Podczas tych działań stawia się diagnozę, którą prezentuje się rodzicom. Dzieci bez trudu rozumieją, czego się od nich oczekuje, czują się z tym dobrze i wiedzą, że znajdują się w centrum uwagi, nie tylko w trakcie pracy z lektorem, ale także później, podczas przedstawiania wyników rodzicom.

Kops Method® dla dorosłych

Kops Method® dla dorosłych

Kops Method® jest przeznaczona nie tylko dla dzieci, ale sprawdza się także w przypadku dorosłych, którzy chcą zmienić swoje postrzeganie i podejście do życia. Zakorzenione wzorce lub traumatyczne przeżycia z dzieciństwa (zwykle do dwunastego roku życia) mają ukryty wpływ na całe nasze dorosłe życie. W trakcie malowania Mapy cofamy się do dzieciństwa w określonym wieku, kiedy to wytworzyliśmy te mechanizmy postępowania. Dzięki tej specjalnej, bardzo skutecznej metodzie, dochodzi nie tylko do uświadomienia przyczyn naszego zachowania, lecz również do istotnych przemian w dotychczasowej postawie życiowej, a w konsekwencji do osiągnięcia szczęścia. 

Kops Method® dla par

Kops Method® dla par

Jest świetnym sposobem rozwiązywania konfliktów pomiędzy partnerami. Pomaga znaleźć w związkach punkty kryzysowe i ich przyczyny. Ujawnia dysharmonię i dysfunkcyjność w związku oraz daje możliwość do zastanowienia się nad zaistniałą sytuacją oraz zadania sobie pytań, jakie są przyczyny problemów i jak sobie z nimi poradzić, a także jak dalej żyć.

Nie rezygnujcie ze związku, na którym Wam zależy, wykorzystajcie pomoc, jaką oferują Kops Method® dla par.

Certified Coach

Dorota Santarius
Dorota Santarius
VIEW PROFILE