BELGIUM

Kops Method® is een merknaam voor een diagnostische en therapeutische methode die werd ontwikkeld door een Tsjechisch koppel, de heer en mevrouw Kops.

De methode van Kops is een grafische methode die werkt met speciaal daartoe ontwikkelde schema’s en sjablonen.

KOPS METHOD®

  Brengt een snelle zicht op de innerlijke beleving van een kind

  • Helpt communicatie verbeteren met het kind
  • Kan misbruik of mishandeling bij het kind onthullen
  • Helpt bij ADHD
  • Is een diep transformerend hulpmiddel dat onderliggende redenen achterhaalt waarom “wat ik leef niet in harmonie is met wat ik wens”.
  • De methode opent nieuwe mogelijkheden in uw leven, geeft antwoorden, en maakt het mogelijk om een kijk te nemen in de innerlijke wereld van een volwassene of een kind
  • Brengt erkenning, inzicht en zelfacceptatie. 
  • Brengt ook heling van onze relaties en van ons leven op zich

Kinderchets

Kinderschets is de basis methode van Kops’ Method®.
Deze methode is een diagnostische en therapeutische methode die reeds in redelijk korte tijd (1,5u werk met het kind ) een compleet overzicht van de innerlijke beleving van het kind kan opleveren. We diagnostiseren de binnen- en buitenruimte van een kind, wat er gebeurt in zijn gedachtenwereld en in zijn dichtstbij fysieke wereld.

Ouders komen samen met het kind en schetsen kort hun noden en wensen en de basische informatie over het kind.
Dit wordt gevolgd door 1,5 uur begeleidend werk met het kind zonder aanwezigheid van ouders. Het kind tekent, en kleurt het voorbereide sjabloon in onder de begeleiding van de therapeut. Het kind krijgt alle vrijheid in uiting.

De Kinderschets is dus een grafisch proces, dat wordt begeleid door de therapeut. Het voorgetekende schema is heel overzichtelijk en begrijpelijk voor kinderen zodat ze spontaan samenwerken met de therapeut. Kinderen vinden het proces leuk en speels. Na het proces zijn kinderen meestal relaxed en opgelucht. Het proces zelf gebeurt zonder aanwezigheid van de ouders. Het resultaat van het werk met een kind is een rapport dat geconsulteerd wordt met de ouders in aanwezigheid van het kind. Dit leidt vaak tot verbetering van de communicatie tussen de ouders en het kind.
Het rapport bevat een overzicht van het proces en uitleg over innerlijke wereld van het kind en zijn behoeften/tekorten en angsten, eventueel problemen (pesten, seksueel misbruik, trauma enz.)
Deel van het rapport zijn ook adviezen van verdere aanpak en tips voor communicatie met het kind.
Alles samen duurt minimum 2u.
Meestal is een éénmalig bezoek aan de Kops therapeut al genoeg om de voorkomende onbalans op te lossen. De methode werkt met het onderbewustzijn van het kind en werkt ook energetisch. Het proces blijft dan nog 21 dagen op verschillende niveaus doorwerken.
Bij ernstige of complexe gevallen is het wel aangeraden het proces te herhalen na een periode die de Kops therapeut aangeeft. Alleen op die manier kunnen blijvende resultaten bekomen worden.
Het voordeel van de herhaling van het proces is een duidelijk overzicht van de vooruitgang. Diagnose- rapport-therapie-diagnose is een leerzame cyclus waarmee de therapeut samen met de ouders het proces van verandering kunnen opvolgen alsook de dieper liggende aanleg of tendens die ze dan onmiddellijk kunnen bijsturen.

De Kinderschets  van Kops Methodiek kan toegepast worden voor kinderen vanaf 3 jaar die al goed kunnen communiceren tot ongeveer 10-12 jaar.
De methode geeft goede resultaten bij kinderen met ADHD. 

De Kinderschets is niet geschikt voor kinderen met schizofrenie en andere psychische ziektes.

De Jeugdschets

De Jeugdschets is geschikt voor kinderen van zeven tot maximaal dertien jaar.
De voorgetekende sjabloon is aangepast aan deze kinderen.

De wereld van kinderen die al op schoolbanken zitten verandert ten opzichte van de kleuters.

De beleving is veelzijdiger en is anders georganiseerd.
De Kleuterschets werkt heel goed voor kinderen tot 10 jaar maar de specifieke Jeugdschets wordt door kinderen van 7 tot 12 jaar meer geapprecieerd. De kinderen vinden deze schets leuker en zeggen dat zij beter weergeeft hoe ze zijn.

De methodiek voor kleuters gaat meer over diagnose. De Jeugdschets bevat al meer elementen van therapeutische werking. In de loop van de sessie met het kind komen meerdere therapeutische momenten. De kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar kunnen zichzelf beter identificeren en zijn in staat verbanden tussen belevingen in hun innerlijke en uiterlijke werelden te leggen.

Ook hier komt het kind met zijn ouder(s) en daarna werkt het 1,5 uur samen met de therapeut waarbij het de Jeugdschets Invult. Dit is meestal een leuke, ontspannende bezigheid voor het kind. De kinderen krijgen vaak belangrijke inzichten en beginnen niet alleen hun eigen houdingen en emoties te begrijpen maar ook de houdingen en emoties van hun ouders.

Uitkomst van de sessie met de Jeugdschets is enerzijds advies voor de ouders over hoe verder te werken met opkomende problemen. Anderzijds kan ook verandering van houdingen of inzichten bij de kinderen optreden die hun komende belevingen direct beïnvloeden.

Kinderschets voor volwassenen

Het leven van een mens, zijn persoonlijke of professionele successen of tegenslagen worden niet alleen bepaald door genetica, opleiding of opvoeding. Voor een groot gedeelte wordt het bepaald door interne programma’s of gedragspatronen die de mens heeft aangenomen of die hem opgelegd werden in zijn jeugd.
In de periode van 1 tot 12 jaar worden we voortdurend geprogrammeerd door de ouders, de school, de maatschappij, gebeurtenissen of tradities. In deze periode van onze jeugd hebben we nog niet onze eigen mening of ons kritisch vermogen volledig ontwikkeld. En op die manier nemen we informaties of gedragspatronen over als een deel van ons. Later kunnen deze programma’s problemen veroorzaken in onze relaties, op de werkvloer en ook in ons ouderschap.
We krijgen constant terug dezelfde situaties en we weten niet hoe we het kunnen veranderen. Het is omdat we volgens de oudere schema’s handelen en omdat we dit niet inzien en niet transformeren, blijven we rondjes draaien.

Deze programma’ s leiden tot frustraties, relationele problemen, en problemen met het opvoeden van de eigen kinderen.

De “Kinderschets” van de Kops Method® kan doeltreffend de momenten of oorzaken van het ontwikkelen van de destructieve programma’s en gedragspatronen opsporen. 

Het proces van de Kops Method® voor volwassenen (Kinderschets voor volwassenen) is een 2u durende sessie waarbij de client begeleid wordt om terug te gaan naar de innerlijke belevingen van zijn kindertijd. De cliënt kleurt de voorgetekende sjabloon in. Het resultaat van dit proces is vaak een begrip/inzicht wanneer en hoe een gedragspatroon zich heeft ontwikkeld en wat het gevolg is mbt de huidige situatie.
De methode werkt op het onderbewuste niveau en het is niet echt nodig om in te gaan op vroegere gebeurtenissen of om ze uit te leggen.
De methode is heel zacht met haar aanpak maar gaat echt diep. De Kops Method® werkt ook energetisch. We kunnen het vergelijken met een familieopstelling maar in dit geval dan op papier.

De methode werkt op verschillende niveaus: het verstand niveau, het emotioneel niveau en het energetisch niveau. Het verstandelijke deel bevat werkelijke data, gebeurtenissen, het emotionele gedeelte pakt  de emoties die er mee gepaard gaan aan. Het energetische niveau omvat onder andere de beslissing om  iets doen aan de huidige toestand, de eerste stap naar de transformatie.

Ook bij volwassenen blijft het proces na de sessie nog 21 dagen doorwerken.
Dat kan zich op verschillende manieren manifesteren. Sommige mensen krijgen psychosomatische klachten, andere worden meer gevoelig, of nog anderen ervaren chaos in zichzelf. Dit vervaagt na een paar dagen en het resultaat is vaak een transformatie. Een nieuw programma komt in plaats van het oude. De weg naar een gelukkig leven begint.

Coach zertifiziert

Libuse Jaroskova
Libuse JaroskovaHeusden-Zolder
View profile